Tim cật - Lòng trứng non thêm

Chỉ còn 1 sản phẩm
169,000₫

Order Tim cật - Lòng trứng non thêm ăn cùng với lẩu gà, vịt trời các loại

Tim cật - Lòng trứng non được chế biến làm sạch, ăn cùng với các loại lẩu gà tiềm ớt hiểm...