Cơm lam đùi gà nướng

Hết hàng

1 đùi gà nướng + 1 ống cơm lam