Bò Mỹ Nướng Né

Chỉ còn 1 sản phẩm

+Bò Mỹ Nướng Né

***Có thể ăn trưa tại văn phòng, công ty, cơ quan, trường học... 1 phần dành cho 1-2 người...

+ Phù hợp để đãi tiệc tại nhà, cơ quan, văn phòng, công ty...

+ Giao hàng tận nơi, nóng nhanh trong vòng 30 phút kể từ khi nhận đơn