Bia Tiger Bạc

Chỉ còn 1 sản phẩm
22,000₫ 29,000₫

Bia tiger bạc, có thể oder thêm uống cùng các món ăn hoặc nhậu cùng bạn bè