Thức uống

Thức uống

Sắp xếp: Hiển thị:

Bia Heineiken

18,000₫ 20,000₫

Nước suối

15,000₫ 16,000₫

Nước ngọt các loại

20,000₫ 25,000₫

Nước mát Sâm mía lau

15,000₫ 20,000₫

Bia Sài gòn Special

18,000₫ 23,000₫

Bia Tiger

20,000₫ 26,000₫

Bia Tiger Bạc

22,000₫ 29,000₫