Lẩu

Sắp xếp: Hiển thị:

Lẩu Gà thả vườn nấu nấm

134,100₫ 149,000₫

Lẩu Gà ta nấu nấm

197,100₫ 219,000₫

Lẩu Gà thả vườn Tiềm Ớt Hiểm

134,100₫ 149,000₫

Lẩu Gà Ta Tiềm Ớt Hiểm

197,100₫ 219,000₫

Lẩu Thái Hải Sản TOMYUM

224,100₫ 249,000₫

Lẩu Gà thả vườn Lá É

134,100₫ 149,000₫

Lẩu Gà Ta Lá É

197,100₫ 219,000₫

Lẩu Gà thả vuờn Lá Giang

134,100₫ 149,000₫

Lẩu Gà Ta Lá Giang

197,100₫ 219,000₫