Tất cả sản phẩm

Tất cả sản phẩm

Sắp xếp: Hiển thị:

COMBO GÀ TA 5 MÓN

431,100₫ 479,000₫

COMBO GÀ THẢ VƯỜN 5 MÓN

314,100₫ 349,000₫

COMBO GÀ TA 4 MÓN

386,100₫ 429,000₫

COMBO GÀ THẢ VƯỜN 4 MÓN

269,100₫ 299,000₫

COMBO GÀ TA 3 MÓN

359,100₫ 399,000₫

COMBO GÀ THẢ VƯỜN 3 MÓN

251,100₫ 279,000₫

COMBO GÀ TA 2 MÓN

314,100₫ 349,000₫

COMBO GÀ THẢ VƯỜN 2 MÓN

197,100₫ 219,000₫

Lẩu Gà ta nấu nấm

197,100₫ 219,000₫

Lẩu Gà thả vườn nấu nấm

134,100₫ 149,000₫

Tôm sú rang muối

99,000₫ 129,000₫